facebook
english
polski

Oferta

Badanie typu Tajemniczy Klient (Mystery Shopping) daje możliwość kompleksowego dostarczenia danych poprzez prowadzenie zarówno obserwacji biernej – Tajemniczy Klient obserwuje, jak obsługiwani są inni klienci, jak i obserwacji uczestniczącej – Tajemniczy Klient sam jest klientem.

Wizyta kontrolowana (audyt) to sytuacja, w której audytor/Tajemniczy Klient występuje jako potencjalny klient (o sprecyzowanej charakterystyce), który stara się coś kupić lub/oraz uzyskać informacje na temat określonego produktu lub usługi.

Specjalnie przeszkoleni audytorzy jako „klienci” przeprowadzają zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem wizytę w wyznaczonym punkcie. Ich zadaniem jest naturalne zaaranżowanie sytuacji opisanej w scenariuszu i umożliwienie pracownikowi „wykazania się”, poprzez umiejętne zadawanie pytań. Tajemniczy Klienci dbają o wiarygodność wizyt, a dzięki przemyślanemu scenariuszowi istnieje małe prawdopodobieństwo zdemaskowania.

Zaraz po zakończeniu wizyty,  Tajemniczy klienci notują wyniki w odpowiednio do tego przygotowanym kwestionariuszu, opatrując je swoimi subiektywnymi komentarzami. Dołączają również zdjęcia dokumentujące przebieg wizyty oraz np. skany paragonów. Pozwala nam to na głębszy wgląd w przebieg wizyty oraz weryfikację rzetelności pomiaru. Wyniki publikowane są w formie raportu elektronicznego – prezentacji. Dostępne są też on-line, na specjalnej stronie dla zarejestrowanych Klientów.

Przeprowadzamy również badania, w których bazujemy na kontakcie telefonicznym lub mailowym z placówkami. Każda rozmowa telefoniczna jest monitorowana i przeprowadzana wg ustalonego scenariusza, a korespondencja elektroniczna jest oceniana m.in. pod względem czasu oczekiwania na odpowiedź.

Mystery Shopping (badania typu Tajemniczy Klient)

Realizujemy badania typu Mystery Shopping, uwzględniając perspektywę potencjalnego klienta. Tajemniczy Klienci dokonujący pomiarów mystery shoppingowych mogą być zarówno faktycznymi klientami (korzystającymi z usług danego rodzaju placówek i dobrze znającymi ich specyfikę) jak również osobami, którym dana branża jest obca. Rekrutacja Mystery Shopperów przebiega zawsze w konsultacji z Klientem i z uwzględnieniem celu badania.

Audyty (badanie stopnia realizacji procedur)

Audyty różnią się tym od badań Mystery Shopping, że w większym stopniu nastawione są na stopień wypełniania procedur przez pracowników, niż na subiektywnych opiniach Tajemniczych Klientów.

Retail audit (badanie miejsc sprzedaży)

Badanie miejsc sprzedaży ma na celu określenie potencjału sklepu poprzez monitoring cen, ekspozycji, akcji promocyjnych. Badania miejsc sprzedaży realizuje się cyklicznie. (m.in price check, store check, promotion check itd.).

FB